Het bedrijf BitnetLab OÜ, ook bekend als BitnetLab en BitnetLab, is de eigenaar en beheerder van de website https://ittechworlds.com/. Deze privacyverklaring legt de regels vast die van toepassing zijn op de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens door BitnetLab (vandaar "wij") wanneer u de website www.ittechworlds.com gebruikt. Ongeacht het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze informatie of diensten, zijn de voorwaarden in deze privacyverklaring telkens van toepassing.

1. Inleiding

BitnetLab hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en veiligheid van uw gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe BitnetLab de persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt die u via deze website en onze service verstrekt, inclusief alle informatie die u ons geeft wanneer u zich inschrijft voor onze service of zich registreert om deze te gebruiken. Lees dit beleid voordat u onze website gebruikt. Uw gebruik van de BitnetLab website op https://ittechworlds.com/ is onderworpen aan het beleid. U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en begrijpt hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken door onze website te bezoeken en te gebruiken. Gelieve zich te onthouden van het gebruik van de website tenzij u instemt met de verwerking van uw gegevens. Dit Beleid kan wijzigingen ondergaan, dus als klant wordt u dringend verzocht het regelmatig te controleren.

2. Welke gegevens we krijgen en hoe we ze gebruiken

Om u te kunnen registreren en de website te kunnen gebruiken, moeten wij informatie over u verzamelen. U gaat ermee akkoord dat uw informatie door het gebruik van de website kan worden verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en verwerkt op andere manieren zoals beschreven in dit beleid. Stuur een e-mail naar [email protected] als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u de uitoefening van uw wettelijke rechten wilt aanvragen.

2.1 Informatie die u ons zou kunnen verstrekken

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen van u worden verzameld: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en locatie. We kunnen de e-mail die u ons gaf later gebruiken om u te waarschuwen voor toekomstige wijzigingen of verbeteringen van onze diensten. Het is van cruciaal belang dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben correct en actueel is. Als uw persoonlijke informatie verandert tijdens uw samenwerking met ons, laat het ons dan weten.

2.2 Informatie die we kunnen verzamelen uit uw gebruik van onze website

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen

- aanmeldingsgegevens, waaronder bijzonderheden over hoe u onze website gebruikt, de frequentie en duur van uw bezoeken, zoekinformatie, internet IP-adres en cookies.

- informatie over uw toestel(len), zoals het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem en informatie over het mobiele netwerk. Wij kunnen "cookies" gebruiken om de Website te beheren, functionaliteit aan te bieden en u gepersonaliseerde communicatie te sturen, maar wij geven deze informatie nooit door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Ook sessiecookies worden gebruikt BitnetLab. Dit zijn tijdelijke cookies die verdwijnen wanneer u uw browser sluit of uw computer uitschakelt. Bezoek de Cookies Info pagina voor meer informatie over cookies en opt-out keuzes.

3. De redenen voor de verwerking van persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt

- om onze website en diensten te exploiteren, te leveren, te verbeteren en te onderhouden;

- om ongeoorloofde toegang tot onze website en diensten te voorkomen;

- om uw vragen te beantwoorden en voor andere behoeften op het gebied van klantenservice

- om algemene gebruiksstatistieken van de website bij te houden, zoals het aantal bezoekers en bezochte pagina's;

- om uw informatie te onthouden zodat u deze de volgende keer dat u de website bezoekt niet opnieuw hoeft in te voeren;

- voor andere interne bedrijfsbehoeften.

Wij zullen uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken als de doeleinden veranderen.

4. Veiligheid van uw persoonlijke informatie

Uw gevoelige informatie wordt door BitnetLab beveiligd met een aantal beveiligingsmethoden om ongeoorloofde toegang en openbaarmaking te voorkomen. Neem contact op met het BitnetLab team op [email protected] voor meer informatie.

5. Principes van de verwerking van persoonsgegevens

Wij behandelen uw persoonsgegevens volgens de volgende richtlijnen:

Tenzij anders vereist door de wet, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen na het verkrijgen van uw toestemming en voor een specifieke reden die is besloten.BitnetLab heeft nauwkeurige protocollen opgesteld voor de behandeling van persoonsgegevens. Ons bedrijf respecteert uw rechten door uw persoonsgegevens op een eerlijke en transparante manier te verwerken.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in het toestemmingsformulier zijn aangegeven en alleen worden behandeld door die BitnetLab medewerkers die nodig zijn om deze activiteiten uit te voeren. Het doel kan in de toekomst alleen worden gewijzigd met uw aanvullende toestemming, en alleen in beperkte mate.

Alvorens uw informatie te gebruiken voor een ander doel dan wat in dit beleid is gespecificeerd, zullen wij uw toestemming vragen.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie alleen als dit absoluut noodzakelijk is om de verwerkingsdoelen te bereiken. Bovendien bewaart BitnetLab uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is om de relevante redenen te vervullen.

Wij verzoeken onze klanten vriendelijk nauwkeurige persoonlijke informatie te verstrekken en deze indien nodig bij te werken. Wij spannen ons in om onjuiste of onvolledige gegevens over u te verwijderen of te corrigeren. Wij zorgen ervoor dat onjuiste of misleidende informatie onmiddellijk wordt bijgewerkt.

BitnetLab is het beperken van de omvang en de duur van de opslag tot het minimum dat nodig is om de gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met uw toestemming. Daarom hebben wij strikte termijnen vastgesteld voor de bewaring van persoonsgegevens.

Wij erkennen de waarde en gevoeligheid van de persoonlijke informatie van onze klanten. Onze eerste focus is het beschermen van de veiligheid en privacy van uw verwerkte persoonsgegevens. BitnetLab neemt de nodige organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onjuiste behandeling of verspreiding, en onbedoeld verlies, wijziging of vernietiging.

Wij voldoen op de volgende manieren aan onze verplichting om uw gegevens te beschermen:

Elk van de volgende methoden kan worden gebruikt om uw gegevens te verwerken: verzameling, registratie, organisatie, opslag, gebruik, structurering, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, bekendmaking via transmissie, verspreiding of andere beschikbaarheid, afstemming of combinatie, beperking, en wissing of vernietiging. Wij zullen persoonsgegevens van inwoners van het Verenigd Koninkrijk niet buiten het Verenigd Koninkrijk doorgeven, tenzij wij redelijke maatregelen nemen om te garanderen dat uw rechten en vrijheden als betrokkene worden beschermd en dat u van een dergelijke doorgifte op de hoogte wordt gesteld. Wij zullen nooit uw persoonlijke gegevens verkopen of weggeven aan derden voor hun direct marketing behoeften.

6. Waar uw persoonsgegevens door ons worden bewaard.

BitnetLab slaat alle persoonlijke gegevens over u die we hebben verzameld op in een cloud-infrastructuur. Zodra wij uw gegevens krijgen, nemen wij alle vereiste procedures en veiligheidsmaatregelen om deze te beschermen tegen verlies, wijziging, onbevoegde toegang en andere bedreigingen.

7. Het delen van uw informatie

Wij geven nooit informatie over u door aan derden zonder uw duidelijke en schriftelijke toestemming. Het is echter mogelijk dat we bepaalde informatie over u moeten vrijgeven als dat nodig is om u de gevraagde diensten te leveren of om te voldoen aan een wettelijke procedure. We kunnen ook verplicht zijn om specifieke informatie te delen in sommige situaties, zoals wanneer er een poging is om de veiligheid van de Website in gevaar te brengen of wanneer we reden hebben om aan te nemen dat een bepaald gedrag illegaal is. Ondanks BitnetLab om de Website veilig te houden, dient u zich ervan bewust te zijn dat derden, waaronder netwerkbeheerders, werkgevers, internet service providers, etc., computeractiviteiten kunnen monitoren.

8. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of leasen aan andere partijen, tenzij u ons daarvoor toestemming geeft of wanneer dit wettelijk verplicht is.

In overeenstemming met de Data Protection Act van 1998 heeft u recht op een beschrijving van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Stuur een e-mail naar [email protected] als u een kopie wilt van de informatie die over u wordt bijgehouden.

Stuur zo snel mogelijk een e-mail naar [email protected] als u denkt dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is. Alle onjuiste informatie zal onmiddellijk worden bijgewerkt.