Zonder uitdrukkelijke toestemming van Bitnetlab website verdiend door AXCAPITAL 7 OÜ, mag geen enkel deel van de inhoud van de website ittechworlds.com worden gereproduceerd, verwerkt, gewijzigd of gedistribueerd voor commerciële doeleinden. Niet alle informatie op de website is gegarandeerd. U gebruikt de website van Bitnetlab op eigen risico en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt. Bitnetlab verstrekt alle informatie en middelen op deze website "as is", met inbegrip van eventuele impliciete garanties of garanties van verkoopbaarheid.

Beperkingen op het gebruik

Deze website wordt beheerd en onderhouden door Bitnetlab en bevat inhoud die geheel of gedeeltelijk afkomstig is van Bitnetlab. Zonder voorafgaande toestemming van Bitnetlab mag geen enkel deel van de inhoud worden gewijzigd, gekopieerd, herdrukt, gereproduceerd, geüpload, gepost, gedistribueerd of verzonden om welke reden dan ook. Het downloaden van inhoud van deze website is alleen toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; waar van toepassing moeten echter exclusieve copyrightvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen worden gemaakt. Bitnetlab behoudt zich echter het recht voor om alle informatie die het via de feedback tools op deze website ontvangt zonder beperking te reproduceren. Bitnetlab wijst uitdrukkelijk alle garanties, goedkeuringen of verklaringen af met betrekking tot goederen, informatie, software, producten of diensten die via het internet beschikbaar worden gesteld. De volledige tekst- en beeldbibliotheek van de website behoort volledig toe aan Bitnetlab.

Aansprakelijkheid

De informatie, functies en inhoud van deze website kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd met of zonder voorafgaande kennisgeving naar goeddunken van Bitnetlab. Elk gebruik of toegang tot deze website nadat wijzigingen zijn aangebracht, zal worden beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen. Bitnetlab is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of verlies als gevolg van het gebruik van haar website en beschouwt berichten over de verkoop van goederen of diensten op deze website niet als een persoonlijke goedkeuring of aanbeveling.